På innsiden av Haitis helseutvikling

Studenter med Haiti

Våre lokale samarbeidspartnere

Prosjekt Haiti

Prosjekt Haiti (PH) er en norsk/haitisk ideell, humanitær og partipolitisk nøytral organisasjon som har jobbet på Haiti siden år 2000. PH driver en rekke prosjekt med fokus på utdanning, yrkesopplæring, entreprenørskap, ungdom, sport og helse. Prosjektene er lokalisert i bydelen Delmas 33 i Port au Prince hvor vi har jobbet siden oppstart i oktober 2000.

De driver blant annet barneskolen ’’Petit Troll” med 120 elever 1- 6. klasse (start oktober 2000) og kvinne/mødre prosjektet ”Manman Troll” med ca 120 kvinner involvert (start 2007). Fra 2011 ble prosjektporteføljenutvidet ved oppstart av barneskole i landsbyen Saint Louis du Sud, sør på Haiti. I tillegg til barneskolen i St Louis du Sud bygger PH et større flerbrukshus/gjestehus på campus. Bygget er del-finansiert av Norad, og vil huse aktiviteter som utdanning og yrkesopplæring for kvinner, helsestasjon, ungdomsklubb, musikk-skole, oa.

For utfyllende informasjon, les dette vedlegget om Prosjekt Haiti og satsningen i St. Louis de Sud: Prosjekt Haiti

Santé pour Tous 

Prosjekt Haiti har inngått et samarbeid med den Haitianske organisasjonen ”Santé pour Tous” (Helse for alle), som ledes av Dr. Charlemagne Woolley. Santé pour Tous har som visjon å bringe rimelig helsehjelp til alle på Haiti som ikke kan benytte seg av de private helsetilbudene. Santé pour Tous gjennomfører dette ved å drive et helseforsikringsprogram på utvalgte skoler i hovedstaden Port-au-Prince. Her får elevene og deres familier gjennom skolen tilgang til gratis helsetjeneste ved å betale 11 dollar per familie årlig. Santé pour Tous driver for øyeblikket tre klinikker i Port-au-Prince og Prosjekt Haiti har fått kjennskap til Santé pour Tous arbeid ved at de driver en klinikk i samme bydel hvor Prosjekt Haiti utøver sitt arbeid i hovedstaden.

I Haiti ligger utfordringen i de fattige, som ofte ikke har verken tid eller råd til å søke helsehjelp. Ved akutte tilfeller har de tilgang til den offentlige helsetjenesten. Realitetene er at de her, som oftest, blir sittende i tidvis dageslange køer og ofte ikke har rettigheter til den hjelpen de trenger.

Første del av samarbeidet med Santé Pour Tous er allerede etablert. I Port-au-Prince er elevene og deres familier ved Prosjekt Haitis barneskole Petit Troll og medlemmene i kvinnenettverket Manman Troll tilbudt deltakelse i skoleprogrammet. Dette sikrer helsehjelp for familier tilknyttet Prosjekt Haiti i hovedstaden.

Det videre samarbeidet vil omfatte utvidelsen av helsehjelp til også å omfatte elevene og deres familier ved Prosjekt Haitis andre barneskole i Saint Louis du Sud. Dette vil foregå gjennom helsestasjonen i Saint Louis du Sud der Santé Pour Tous ved Dr. Woolley vil ha ansvar for rekruttering av personell til helsestasjonen, samt ansvar for den daglige driften.

Samarbeid i forhold til utvekslingen: 

  • Representanter for arbeidsgruppa var på Haiti desember 2014 for å kartlegge mulighetene og møte lokale samarbeidspartnere, blant annet Dr. Woolley. Santé pour Tous ansvarsområde ved utvekslingen blir å skaffe hospiteringsplasser, organisere noen undervisningstimer, samt å stille med ansvarlig lege for klinikkukene i Saint Louis du Sud.
  • Flerbrukshuset i Saint Louis de Sud står ferdig oppført, men ennå ikke tatt i bruk. Det ble brukt tid på planlegging rundt utnyttelsen av bygningsmassen.
  • Første mobile klinikk i regionen i regi av ”Santé pour Tous” vil finne sted våren 2015, mens helsestasjonen etter planen vil åpne dørene gjennom utvekslingen sommeren 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: