På innsiden av Haitis helseutvikling

Studenter med Haiti

Om Studenter Med Haiti

11174584_10155747734200705_5362353580945693188_oStudenter med Haiti er en studentorganisasjon ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Organisasjonen har bakgrunn i et mangeårig studentinitiativ opp mot den norsk-haitiske solidaritetsorganisasjonen Prosjekt Haiti. Vårt formål er å samle studenter som har interesse for global helse og engasjement for aktivt solidaritetsarbeid. Gjennom kreative produkter, forskningsarbeid og samlende aktiviteter ønsker vi å tale våre haitiske venners sak og bistå dem i deres arbeid for en lysere framtid, samt skape merverdi for vårt student- og lokalsamfunn i Norge.

I første omgang vil denne bloggen omhandle vårt pågående pilotprosjekt for å få i gang ei årlig sommerutveksling for studenter ved UiT. Utvekslinga kan du lese mer om under. Våre andre prosjekter vil bli mer synlige etter hvert.

Sommerutvekslinga (mer utfyllende i eget blogginnlegg her):

  • I samarbeid med Prosjekt Haiti og Sante pour tous skal det driftes en helsestasjon i byen St. Louis de Sud i Haiti.
  • Gjennom denne helsestasjonen ønskes det å skape et rom hvor norsk og haitiansk helsepersonell, både i og etter endt utdanning, skal få utveksle erfaringer på tvers av landegrensene.
  • Sommeren 2015 reiser en gruppe studenter fra UiT til Haiti for å bidra til oppstart og drift av senteret, samt arbeid med førstehjelpsundervisning og seksualundervisning.
  • Utvekslingen i 2015 er finansiert med sponsede midler fra fra ulike instanser. Mer informasjon om disse kommer i egen post.
  • På sikt håper vi å kunne skape en varig plattform for kulturell og faglig utveksling mellom UiT og våre samarbeidspartnere i Haiti.

Les mer i denne artikkelen av lokalavisa iTromsø.

Del av arbeidsgruppen i Studenter med Haiti.

Del av arbeidsgruppen i Studenter med Haiti – planleggingsmøte foran sommerutvekslingen.

Våre andre aktiviteter er:

  • Kakefredag – kakesalg på UiTs helsefakultet en gang i måneden.
  • Venners-venner-festivaler – Fieldgood, JuleRom og Høsttakkefestivalen er arrangert i solidaritet med våre venner i Haiti omtrentlig to ganger i året. Både for å gi en scene til unge, lokale artister, samt å skape engasjement rundt arbeidet vårt opp mot Prosjekt Haiti.
  • Summer Camp – 3 ukers sommerleir for barna på Prosjekt Haitis barneskole i Saint Luis du Sud.
  • Diverse studentoppgaver – valgfrioppgaver, 5.-årsoppgaver og forskerlinjeoppgaver på medisinstudiet, masteroppgaver fra andre studieretninger ved UiT og NTNU.

Fieldgood 2015. 5-årsjubileum for årlig venners-venner-festival i solidaritet med med Prosjekt Haiti

Les mer: Prosjekt Haiti

Les mer: Dr. Charlemagne Wolley og Santé pour tous

Les mer: Universitetet i Tromsø

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: