På innsiden av Haitis helseutvikling

Studenter med Haiti

Difteri: Når kuriositet blir realitet

 

Rett før reisen til Haiti oppsøkte alle i reisefølget våre lokale vaksinasjonskontor for å få oppdatert sin vaksinasjonsstatus. Ved reise til Haiti er det anbefalt å vaksinere seg mot blant annet kolera, tyfoid og hepatitt A og B. Det er også anbefalt å sjekke om man trenger påfyll av blant annet DTTP (kombinasjonsvaksine som anbefales fornyet hvert 10 år og som beskytter mot difteri, Pertussis, Tetanus og Polio) som inngår 0barnevaksinasjonsprogrammet. For min egen del var jeg sent ute med å bestille time på vaksinasjonskontoret, men fikk grunnet en avbestilling heldigvis time dagen før jeg skulle reise. Det å ta stilling til at man kan bli alvorlig syk på reise er heldigvis og dessverre en fjern tanke når man sitter hjemme i trygge Tromsø. Veien til vaksinasjonskontoret kan derfor bli lang…

16215587_10158039884275705_1590060308_n

Hôpital Espoir (Håpet Sykehus) er et privatsykehus, men med flere programmer for å også nå ut til den fattige befolkningen. Det var dog merkelig tomt sammenliknet med de offentlige sykehusene vi har besøkt tidligere.

Hôpital Espoir (Håpet Sykehus) er et privatsykehus, men har flere programmer for også å nå ut til den fattige befolkningen. Sykehuset var dog merkelig tomt sammenliknet med de offentlige sykehusene vi har besøkt tidligere.På vår første klinikkdag var en del av gruppen med legestudenter og nyutdannede leger på hospitering på barneavdelingen ved sykehuset Hópital Esboir sammen med Dr. Florence, som er barnelege og leder for nasjonal pediatrisk forening på Haiti.
Mot slutten av hospiteringen forteller Dr.Florence om diverse sykdommer som er vanlige hos barn på Haiti og som vi bør være ekstra oppmerksomme på når vi skal ut å behandle pasienter i mobile klinikker i Saint Louis De Sud. Difteri, eller ekte krupp på norsk, blir da trukket frem som en av disse sykdommene. I løpet av studietiden har jeg opp til flere ganger hørt om denne tilstanden, men mer som en kuriositet enn en sykdom pasientene vi møter faktisk har en risiko for å få. Vi har lært at dette er en veldig alvorlig tilstand som forårsakes av bakterien Cornybacterium Diphteriae. Den rammer blant annet øvre luftveier og kan, om man ikke handler raskt og starter rett behandling, føre til at barnet kveles. Jeg innser plutselig at kuriositet er blitt realitet.

 

Dr. Florence kan videre fortelle at antallet barn som har difteri på Haiti har økt de siste årene. Det er flere grunner til dette. Det har for det første ikke vært nok vaksiner i landet til å kunne vaksinere alle barn. Dette er fordi staten ikke har hatt råd til å kjøpe vaksinene. Det er også en stor utfordring å få distribuert vaksinen da mange bor så langt unna de stedene hvor vaksinen gis ut, at de hverken har tid eller råd til å komme seg dit. I tillegg er det en viss skepsis blant deler av befolkningen for å ta vaksiner da enkelte tror at det lever onde ånder i sprøytespissene.

16244427_10158039884355705_1273512255_n

Dr Florence tok seg god tid til å forklare sykdomsbilder som skiller seg fra det vi kjenner fra Norge.

Det at mange barn er i fare for å få denne potensielt dødelige sykdommen som faktisk kan forebygges ved vaksinering, føles veldig frustrerende. På Haiti er det mange faktorer som gjør full vaksinedekning utfordrende. Vi kan ikke si det samme om Norge. Difteri, som mange andre alvorlige smittsomme sykdommer, inngår i barnevaksinasjonsprogrammet og er derfor både lett tilgjengelig og gratis. Vi har derfor ingen unnskyldning. Jeg har mange ganger lurt på hvorfor vaksinasjonsdekningen ikke er
100% når man ser hvor mye godt som har kommet ut av massevaksinasjon av potensielt dødelige sykdommer som difteri.

Kan det tenkes at vaksinasjon har gjort tanken om alvorlige, smittsomme sykdommer så fjern at man har glemt hvor vanlig det en gang var? Tanken på at barn i Norge skulle dø på grunn av difteri i dag er for min generasjon helt utenkelig. Vi har vokst opp i en verden uten meslinger, difteri og polio, og får servert immunitet mot alvorlige sykdommer på sølvfat. Ikke ta det for gitt.

Vaksiner deg og dine!

Av Caroline Nordbakken

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 23, 2017 by .
%d bloggers like this: